Bộ số SEECO PETRO hiển thị VDC số xanh

Giá bán: Liên hệ

Kiểu: – LCD tinh thể lỏng, chữ đen trên nền sáng trắng, đăc biệt chống ánh nắng lóa..
Hiển thị: Tiền 6 số, Lít 6 số, Đơn giá 6 số.
Số mặt: 2 mặt x 3 hàng x 6 số.
Hiển thị đơn giá 5 số đến 99.000
Bàn phím đa chức năng
Hiển thị: LCD tinh thể lỏng (hoặc hiển thị VFD số xanh), 9 ký tự
Chức năng: Lưu số liệu khi mất điện. Bơm cài đặt theo lít, tiền, bơm tròn tiền, số tổng ca, cài đặt giá

Updating ...