Bộ số SEECO PETRO hiển thị LCD tinh thể lỏng

Giá bán: Liên hệ

Kiểu: – LCD tinh thể lỏng, chữ đen trên nền sáng trắng, đăc biệt chống ánh nắng lóa..

Hiển thị: Tiền 6 số, Lít 6 số, Đơn giá 6 số.

Số mặt: 2 mặt x 3 hàng x 6 số.

Hiển thị đơn giá 5 số đến 99.000

Bàn phím đa chức năng

Hiển thị: LCD tinh thể lỏng (hoặc hiển thị VFD số xanh), 9 ký tự

Chức năng: Lưu số liệu khi mất điện. Bơm cài đặt theo lít, tiền, bơm tròn tiền, số tổng ca, cài đặt giá.

 
Updating ...